Docker opschonen: vrije ruimte terugkrijgen

Als je Docker een tijdje gebruikt hebt, dan kan het zeker lonen om de boel eens op te schonen. Door items te verwijderen die je niet meer nodig hebt kun je een hoop ruimte vrijmaken.

TL;DR

Voer deze commando’s uit om alles op te ruimen

docker system prune
docker images --no-trunc | grep '<none>' \
    | awk '{ print $3 }' \
    | xargs docker rmi
docker ps --filter status=dead --filter status=exited -aq \
  | xargs docker rm -v
docker volume ls -qf dangling=true | xargs docker volume rm

Dode en gestopte containers opruimen

docker ps --filter status=dead --filter status=exited -aq \
  | xargs docker rm -v

Images zonder tag opschonen

docker images --no-trunc | grep '<none>' | awk '{ print $3 }' \
    | xargs docker rmi

Volumes opschonen

$ docker volume ls -qf dangling=true | xargs docker volume rm

Verwijzingen

Op deze pagina’s vind je meer informatie:

[opt-in]

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: