Harddisk toevoegen aan vagrant

Met het onderstaande stukje voeg je een nieuwe harddisk toe aan je Vagrant machine.

Het bestand disk.vdi zal aangemaakt worden als harddisk van 1GB (1* 1024).

Vagrant.configure("2") do |config|
 (...)

 file_to_disk = './disk.vdi'
 config.vm.provider "virtualbox" do | v |
  unless File.exist?(file_to_disk)
      v.customize ['createhd', '--filename', file_to_disk, '--size', 1 * 1024]
  end
  v.customize ['storageattach', :id, '--storagectl', 'SATA Controller', '--port', 1, '--device', 0, '--type', 'hdd', '--medium', file_to_disk]
 end

 (...)
end

In je Vagrant machine zul je deze nu zien als /dev/sdb

$ sudo fdisk -l

Disk /dev/sda: 10.6 GB, 10632560640 bytes, 20766720 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x00095a8e

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *    2048   1026047   512000  83 Linux
/dev/sda2     1026048  20766719   9870336  8e Linux LVM

Disk /dev/sdb: 1073 MB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/centos-root: 8996 MB, 8996782080 bytes, 17571840 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/centos-swap: 1065 MB, 1065353216 bytes, 2080768 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
[opt-in]

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: